DLM-101S

Miernik przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu. Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren). Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby spełniało wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Metalowa obudowa o odpowiednim kształcie nie wpływa ujemnie na dokładność pomiaru, a równocześnie zabezpiecza miernik przed wpływem zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego i chroni go przed uszkodzeniem. Dane, wprowadzane z foliowej klawiatury, a także wyniki pomiarów widoczne są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.
Dzięki programowi AS-200 RAPORT możliwe jest przesłanie danych do komputera, który stanowić może bazę danych o dokonanych pomiarach oraz umożliwia wydruk i edycję raportów z badań.
Szczegółowe dane techniczne i metody dokonywania pomiarów opisane są w instrukcji obsługi.

W skład zestawu do pomiaru pojazdów samochodowych wchodzą:
– sonda tachometryczna do silników z zapłonem iskrowym
– sonda tachometryczna (Φ 6mm} do silników z zapłonem samoczynnym
– kalibrator akustyczny
– walizka transportowa
– przymiar
– osłona przeciwwietrzna
– bateria (9V)
– instrukcja obsługi
– instrukcja warsztatowa
– statyw do miernika
– statyw mikrofonowy
– przedłużacz mikrofonowy
– przewód interfejsu
– program AS-200 RAPORT
– karta gwarancyjna
– świadectwo wzorcowania

WyposażeDLM-101S ze statywem mikrfonowymnie dodatkowe:
– sondy tachometryczne o średnicach: 4mm i 8mm, do silników z zapłonem samoczynnym
– statyw miernika SMR
– konwerter USB2RS232

Wyposażenie zestawu w statyw mikrofonowy i przedłużacz do mikrofonu umożliwia wykonywanie pomiarów przez jedną osobę. Statyw pozwala umieścić mikrofon we właściwym miejscu względem rury wydechowej badanego pojazdu, przedłużacz (o standardowej długości 6m) umożliwia osobie przeprowadzającej pomiar zajęcie miejsca kierowcy i obsługiwanie pojazdu.
Przymiar ułatwia ustawienie mikrofonu we właściwym położeniu względem wylotu rury wydechowej (odległość 0,5 m, kąt 45°). Zadaniem osłony przeciwwietrznej jest ograniczenie szumów przepływu wiatru oraz ochrona mikrofonu przed pyłem, kurzem i spalinami występującymi w pobliżu wylotu rury wydechowej.
Kalibrator akustyczny służy do kontroli miernika przed i po pomiarze.
PARAMETRY TECHNICZNE
zakres pomiarowy 50 ÷ 135 dBA
charakterystyki częstotliwościowe A, C
klasa dokładności 2
stała czasowa FAST
obrotomierz wbudowany
zakres pomiarowy obrotomierza 500 – 9999 obr/min
zakres temperatur pracy -10°C ÷ +50°C
wilgotność względna 25% do 90% (bez kondensacji)
wymiary bez mikrofonu 182 x 81 x 30 mm
zasilanie wbudowany akumulator
masa 480g

Miernik DLM-101S uzyskał decyzje zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar nr 74/2014

WYPOSAŻENIE CENA NETTO
Miernik DLM-101S z programem AS-200 RAPORT
Kalibrator akustyczny KA-10
Walizka transportowa.
Sonda obrotomierza do silników z zapłonem iskrowym
Sonda obrotomierza do silników z zapłonem samoczynnym Φ6
Statyw mikrofonu.
Przymiar
Przewód do połączenia miernika z PC
Przedłużacz mikrofonowy 6m
9 600 zł 
Wzorcowanie DLM-101S i KA-10 520 zł 
RAZEM 10 120 zł 

Aktualizacja cennika 1 czerwca 2022

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

do góry