Aparatura Akustyczna

Sprzedajemy aparaturę akustyczną polskiego producenta Sonopan.
W ofercie posiadamy:

  • mierniki poziomu dźwięku – z możliwością rozszerzenia o filtry pasmowe oktawowe oraz 1/3 oktawowe
  • mierniki poziomu dźwięku dedykowane na stacje kontroli pojazdów
  • kalibratory akustyczne
  • indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk (dozymetry)
  • dodatkowe wyposażenie

Każde z urządzeń wzorcujemy w naszym Laboratorium.

UWAGA! Od pierwszego kwietnia 2021 podwyżka cen, kolejna od kwietnia 2022, następna od czerwca 2022!

Miernik przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu. Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren). Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby zapewnić prostą obsługę z uwzględnieniem wcześniejszych wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zobacz szczegóły

Uniwersalny, lekki i poręczny miernik poziomu dźwięku klasy 1 posiadający dwie charakterystyki częstotliwościowe A i C.

Zobacz szczegóły

Uniwersalny, lekki i poręczny miernik poziomu dźwięku klasy 2 posiadający dwie charakterystyki częstotliwościowe A i C.

Zobacz szczegóły

Uniwersalny miernik poziomu dźwięku z możliwością rozszerzenia o filtry oktawowe oraz 1/3 oktawowe pozwalające na analizę widmową mierzonego sygnału oraz mikrofon wszechpogodowy do wykonywania pomiarów monitoringu środowiska.

Zobacz szczegóły

Kalibrator KA-50 przeznaczony jest do kalibracji mierników poziomu dźwięku pierwszej i drugiej klasy.

Zobacz szczegóły

Kalibrator KA-10 przeznaczony jest do kalibracji mierników poziomu dźwięku drugiej klasy.

Zobacz szczegóły

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr) klasy 1 przeznaczony do pomiaru dawki hałasu, na jaką narażony jest pracownik na stanowisku pracy.

Zobacz szczegóły

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr) klasy 2 przeznaczony do pomiaru dawki hałasu, na jaką narażony jest pracownik na stanowisku pracy.

Zobacz szczegóły

Wyposażenie dodatkowe do akustycznych urządzeń pomiarowych.

Zobacz szczegóły

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

do góry