Linie diagnostyki podwozia

Przez pojęcie linii diagnostycznej najczęściej określamy zespół urządzeń składający się według nazewnictwa oficjalnego z :
– urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców
– urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych
– urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Połączenie tych urządzeń poprzez wspólna jednostkę sterującą zapewnia
– zmniejszenie kosztów w stosunku do samodzielnych urządzeń
– wspólną prezentację wyników
– transmisję danych pomiędzy urządzeniami

UWAGA!
Wchodzący w skład linii tester hamulców oraz tester zawieszenia podlegają certyfikacji przez jednostki akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami Ministra Transportu i Budownictwa

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

do góry