Analizatory spalin

Nazwa pełna „Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym”.Opis szczegółowy na poszczególnych stronach urządzeń.

Urządzenie podlega prawnej kontroli metrologicznej z podziałem na:

  • Urządzenia wprowadzane do obrotu do 29 października 2016 na podstawie wydawanych w Głównym Urzędzie Miar zatwierdzeń typu po wykonaniu legalizacji pierwotnej.
  • Urządzenia wprowadzane do obrotu na podstawie dyrektywy MID. Podstawą do tego jest deklaracja zgodności CE odnoszące się do dyrektywy WE 2004/22. Urządzenia zglasza się do legalizacji ponownej w następnym roku od wprowadzenia do obrotu.

Po wygaśnięciu w/w terminów analizatory należy zgłaszać do Legalizacji Ponownej która mogą wykonywać laboratoria upoważnione przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Termin ważności legalizacji ponownej wynosi 6 miesięcy.

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

do góry