img img img img img img
bar
Dlaczego należy wybrać analizator spalin klasy 0?

Obecnie stosowane są 3 klasy dokładności analizatorów spalin :0, 1 i 2. Klasa 0 jest najwyższa.

Klasy dokładności różnią się poza innymi szczegółowymi wymaganiami przede wszystkim deklarowaną dokładnością pomiarów. Różnice te są tym większe im mniejsze są zawartości sprawdzanych składników. Jak wiemy graniczne wartości dopuszczalnej emisji szkodliwych składników spalin stale się zmniejszają. Powoduje to, że analizatory spalin klasy 2 mogą wiarygodnie być stosowane jedynie do pomiaru silników gaźnikowych o dużej emisji szkodliwych składników. Dwie wyższe klasy mogą być stosowane do nowszych pojazdów z zastrzeżeniem, że przy zawartości np. tlenku węgla (CO) poniżej 1,2 % dokładność wskazań analizatora klasy 0 może być dwukrotnie większa niż analizatora klasy 1.

Różnica ta wynika z dopuszczalnych maksymalnych błędów urządzeń przy badaniu zatwierdzenia typu i legalizacji. Jeśli jedynym dokumentem potwierdzającym sprawność urządzenia jest świadectwo legalizacji to za niepewność pomiaru analizatora spalin należy uznać dopuszczalne błędy wskazań przy legalizacji.

Poniższe rysunki zilustrują problem:
Pierwszy przedstawia w zakreślonych polach niepewność pomiaru (możliwe wskazania) zalegalizowanych analizatorów poszczególnych klas dokładności przy emisji CO na poziomie granicznym dla pojazdów zarejestrowanych do 30 czerwca 1995 wynoszącym 3,5%

35

Jak widać nie ma różnic pomiędzy wskazaniami analizatorów klasy 0 i 1, rozpiętość wskazań analizatora spalin klasy 2 może być dwukrotnie większa.

Drugi rysunek przedstawia w/w możliwe wskazania analizatora przy granicznej emisji CO dla pojazdów zarejestrowanych po 1 maja 2004 na poziomie 0,2 %

02

Widać tu możliwą dwukrotna różnicę pomiędzy dokładnością analizatorów spalin klasy 0 i 1, oraz ponad sześciokrotna pomiędzy klasą 0 i 2. Dla klasy 2 notabene możliwy rozrzut wskazań ( dopuszczalny błąd) wynosi 200% zawartości składnika. Taki pomiar nie ma sensu.